LogoSmall
Logo
Inovativne energetske rešitve
Innovative Energy Solutions
menu
Industrijsko hlajenje | Akademija stisnjenega zraka | Obrazložitev stisnjenega zraka

Obrazložitev stisnjenega zraka

 

Zakaj ga potrebujemo?

 

Stisnjen zrak pogosto opisujejo, kot četrti energent, čeprav vseskozi ni tako razširjen in izkoriščan, kot elektrika, nafta in plin. Stisnjen zrak igra v modernem svetu poglavitno vlogo. Glavna razlika je ta, da uporabniki sami ustvarjajo stisnjen zrak in ob tem imajo tudi lastno izbiro kako stisnjen zrak proizvedejo.

 

Pomembnost stisnjenega zraka je pogosto spregledana, vendar ima v realnosti ključno vlogo pri večini sodobnih proizvodnih procesov in v sodobni civilizaciji, čeprav se ne zavedamo, da večino izdelkov, ki jih uporabljamo danes ni mogoče izdelati brez stisnjenega zraka. Stisnjen zrak predstavlja približno 10% svetovne energije, ki se uporablja v industriji danes.

 

S tako množično uporabo v različnih okoljih, ki so odvisna od stisnjenega zraka, morajo kompresorji ne le stisniti zrak na določen tlak ob določenem pretoku, ampak tudi zagotoviti stisnjenemu zraku pravo kakovost. Za večino ljudi pomeni kompresor vse kar je povezano s stisnjenim zrakom, vendar je za pridobitev prave kakovosti stisnjenega zraka potrebno več opreme. Filtri in sušilniki so pogosto potrebni za odstranjevanje olja in vode, preden doseže stopnjo uporabnosti. CompAir nudi za aplikacije, kjer je kakovost ključnega pomena in kjer zrak pride v stik s procesom, ki ga opravlja (npr. ob pakiranju hrane), rang popolnoma brez-oljnih kompresorjev.

 

Kaj se zgodi, če stisnemo zrak?

 

Stisnjen zrak je čist, varen, preprost in učinkovit. Ne vsebuje nevarnih izpušnih plinov in drugih škodljivih snovi za izdelke, kjer se stisnjen zrak uporablja kot vir. Je ne gorljiv, ne vnetljiv in ne onesnažuje okolja.

 

Ko je zrak v atmosferskem tlaku ga kompresor mehansko stisne. Preoblikovanje zraka pri 1 bar (atmosferski tlak) v zrak na višjem tlaku (do 414 barov), je določen z zakoni termodinamike. Navajajo, da se ob povišanju tlaka tvori tudi toplota, zato pri procesu stiskanja zraka pridobimo sorazmerno povečanje toplote. Boylov zakon pojasnjuje, da če se volumen zraka med procesom stiskanja prepolovi, potem pomeni, da se je tlak zraka podvojil. Charlesov zakon pa navaja, da se volumen plina spreminja v neposrednem sorazmerju s toploto. Ti fizikalni zakoni pojasnjujejo, da so tlak, volumen in toplota sorazmerni med seboj. Sprememba ene od spremenljivk bo spremenila eno ali obe ostali spremenljivki po tej enačbi:

 

(P1 V1)/ T1 = (P2 V2)/T2 P= tlak, V= volumen, in T= temperatura plina, 1 je začetno stanje pred spremembo, 2 je končno stanje po spremembi.

 

kaj_se_zgodi(

 

Pri uporabi tega na kompresorju lahko volumen zraka (pretok) in zračni tlak nadzorujemo in povečujemo do ravni, ki ustreza uporabniku. Stisnjen zrak se po navadi uporablja v območju od 1 do 414 barov pri različnih pretočnih količinah. Od najnižje 0,1 m3/min in navzgor.