LogoSmall
Logo
Inovativne energetske rešitve
Innovative Energy Solutions
menu

Programska oprema

CS Soft Basic

 

Vrednotenje podatkov v 5 jezikih s pomočjo programa CS Soft Basic. Vse na enem mestu, tabela, grafični prikaz in statistični podatki – z enim pritiskom na tipko uporabnik dobi vse potrebne podatke.

 
Grafično vrednotenje

Vse merilne krivulje so prikazana z barvami. Integrirane so vse potrebne funkcije kot to povečava, izbiranje/razveljavitev izbire posameznih merilnih krivulj, prosto nastavljiva časovna obdobja, nastavljanje področja osi, izbira barv itd … 

Ta pogled je mogoče shraniti v PDF datoteko in poslati preko elektronske pošte. Različne podatke je mogoče združiti v skupni datoteki. 

 

Tabelarični pogled

Vse merilne točke so navedene skupaj z natančnim časovnim intervalom. S pomočjo raziskovalca diagramov je mogoče izbrati želene merilne kanale z merilnim mestom. 

 

Statistika

Na enem mestu so prikazani vsi potrebni statistični podatki. Tako lahko uporabnik hitro vidi maksimalne ali minimalne vrednosti, prav tako pa lahko razbere čas in trajanje dogodka. 

CS Soft Network – vrednotenje izmerjenih podatkov za več računalnikov v mreži

 

S pomočjo programa CS Soft Network je mogoče preko Ethernet povezave vrednotiti podatke večih grafičnih shranjevalnikov DS 500/ DS 400. Programska oprema ciklično shranjuje merjene podatke vseh grafičnih shranjevalnikov DS 500 / DS 400 (cikel je prosto nastavljiv) v SQL bazi podatkov na strežniku. V primeru prekoračitve shranjenih alarmnih vrednosti bo program avtomatsko poslal sporočilo SMS ali sporočilo preko elektronske pošte. Dodatno k temu je mogoče v programu določiti različne nivoje tako, da imajo posamezni člani osebja dostop do izmerjenih podatkov določenih grafičnih shranjevalnikov DS 500 / DS 400. Vrednotenje izmerjenih podatkov se lahko s pomočjo programske opreme izvede na vsakem osebnem računalniku znotraj podjetja.

 

Funkcije programa CS Soft Network (server - strežnik):
 • Avtomatsko shranjevanje v bazi podatkov My SQL (cikel prosto nastavljiv)
 • Upravljanje z uporabniki 
 • Nastavljanje alarmnih sporočil, pošiljanje preko SMS ali Email sporočil 
 • Nastavljanje rezervnih kopij podatkov

 

Funkcije programa CS Soft Network (client - uporabnik):
 • Prikaz trenutnih merjenih vrednosti 
 • Graf s funkcijo približevanja 
 • Tabelarični prikaz 
 • Generiranje poročil (standardno poročilo z minimalnimi i maksimalnimi vrednostmi, število alarmov zaradi prekoračitev mejnih vrednosti, čas preseganja mejnih vrednosti)
 • Avtomatsko poročilo o porabi

Program za energetsko analizo - CS Energy Analyzer

 

 • Služi za analizo kompresorjev (merjenje toka / porabe energije)
 • Analiza sistemov (merjenje toka in dejanskega pretoka)
 • Izračunavanje puščanje

 

Analiza kompresorjev (merjenje toka / porabe energije)

Poraba energije vsakega kompresorja se meri s pomočjo tokovnih klešč. Na podlagi podatkov o obratovanju kompresorja se izračuna količina proizvedenega stisnjenega zraka. Dodatno se izračunavajo tudi naslednji parametri: poraba energije v kWh, čas obratovanja pod obremenitvijo, čas obratovanja brez obremenitve, čas zaustavitve, obremenitev kompresorja v %, število ciklov z obremenitvijo in brez obremenitve. 

 

Analiza sistemov (merjenje toka in dejanskega pretoka)

Analiza sistemov ima enake funkcije kot analiza kompresorjev vendar poleg tega ponuja še možnost merjenja dejansko proizvedene oziroma porabljene količine stisnjenega zraka v pomočjo merilnika pretoka. Z dodatnim ˝merjenjem dejanskega pretoka˝ je mogoče določiti delež stroškov zaradi puščanj v primerjavi s skupnimi stroški v €. 

 

Izračunavanje puščanj

Izračunavanje puščanj se izvaja, ko ni proizvodnje stisnjenega zraka (zaustavitev, vikendi, prazniki). Merilnik pretoka meri dobavljeno količino stisnjenega zraka. Med zaustavitvijo kompresor dobavlja stisnjen zrak zato, da vzdržuje konstanten tlak v sistemu. Glede na statistiko tudi v primeru stalnega obratovanja obstaja vsaj eno kratko obdobje, ko so vsi porabniki izključeni. S pomočjo teh podatkov program določi stopnjo puščanja in izračuna nastale stroške zaradi puščanj v €. 

Servisna programska oprema za FA 5xx senzorje točke rosišča

 

S servisno programsko opremo CS service software (št.artikla 0554 2007) in vmesniškim adapterjem je mogoče do digitalnega vmesnika (Modbus-RTU) merilnikov pretoka dostopati neposredno preko osebnega računalnika. Servisna programska oprema uporabniku med drugim omogoča skaliranje izhodov 4…mA, spreminjanje enot itd ...

Servisna programska oprema merilnikov pretoka VA 5xx

 

S servisno programsko opremo (številka za naročilo 0554 2007) in vmesniškim adapterjem je mogoče neposredno z osebnega računalnika dostopati do digitalnega vmesnika (Modbus-RTU) merilnikov pretok CS Instruments. Servisna programska oprema uporabniku omogoča nastavljanje območja analognega izhoda 4…20 mA, spreminjanje parametrov in veliko drugih možnosti …