LogoSmall
Logo
Inovativne energetske rešitve
Innovative Energy Solutions
menu

Shranjevalnik podatkov

PI 500 – za mobilno merjenje pretoka

 

PI 500 je večnamenski ročni merilni instrument za veliko število aplikacij v industriji kot npr.:

 • Merjenje pretoka 
 • Merjenje pritiska / vakuuma 
 • Merjenje temperature 
 • Merjenje vlažnosti / točke rosišča

 

Omogoča edinstven grafični prikaz barvnih merilnih krivulj. Z datumom in imenom merilnega mesta je mogoče shraniti do 100 milijonov izmerjenih vrednosti. Izmerjene vrednosti je mogoče s pomočjo USB spominskega ključa prenesti na osebni računalnik. S pomočjo programske opreme CS Soft Basic je mogoče podatke udobno analizirati, prav tako pa je mogoče enostavno in hitro podati izmerjene podatke ter izdati servisna poročila. Na prosto nastavljiv vhod instrumenta PI 500 je mogoče priključiti naslednje merilnike:

 • Tlačni senzor (za visok in nizek pritisk)
 • Merilnike pretoka, VA 500/ VA 520
 • Temperaturne senzorje Pt 100, Pt 1000 / 4...20 mA
 • Senzorje za točko rosišča FA 510/ FA 515
 • Učinkovite merilnike moči 
 • Opcijske senzorje drugih proizvajalcev z naslednjimi signali: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, pulzni signal, Modbus

 

Posebne značilnosti PI 500
 • Univerzalni vhod za priklop senzorjev z različnimi signali 
 • Interne Li-Ion baterije z možnostjo polnjenja (približno 12 ur neprekinjenega obratovanja)
 • Grafični zaslon 3.5" / enostavna uporaba preko zaslona na dotik 
 • Integriran shranjevalnik podatkov za shranjevanje izmerjenih vrednosti 
 • USB vmesnik za odčitavanje preko USB spominskega ključa 
 • Internacionalna uporaba: možnost izbiranja med 8 jeziki

 

DS 500 – Pameten grafični shranjevalnik

 

Od shranjevanja merjenih podatkov, prikaza na velikem barvnem zaslonu, alarmiranja, shranjevanja do daljinskega odčitavanja preko spletnega strežnika … vse to je mogoče narediti s shranjevalnikom DS 500. S pomočjo programske opreme CS Soft Basic je mogoče preko SMS sporočil ali Email-a pošiljati sporočila o alarmih. Zabeležene so vse izmerjene vrednosti, izmerjene krivulje in prekoračitve mejnih vrednosti. Z enostavnim potegom s prstom je mogoče prikazati potek krivulj od začetka merjenja. Napredni sistemski koncept zaokrožujejo dnevna/tedenska/mesečna poročila s stroški in odčitki števca v m3 za vsak senzor porabe. Glavna razlika v primerjavi z navadnimi shranjevalniki brez papirja se kaže z enostavnim zagonom in ovrednotenju izmerjenih podatkov. Vse senzorje so neposredno določeni in napajani preko DS 500. Delovanje vseh komponent je med seboj usklajeno.

 
Prednosti shranjevalnika DS 500
 • Pregledno: 7" barvni zaslon na dotik 
 • Vsestranski: mogoče je priklopiti do 12 opcijskih senzorjev (digitalnih ali analognih)
 • Primeren za industrijske aplikacije: kovinsko ohišje IP65 ali montaža v omarico 
 • Podatki so na razpolago na spletu: kompatibilnost z omrežjem in daljinski prenos preko spletnega strežnika 
 • Pameten: dnevna/tedenska/mesečna poročila 
 • Matematična funkcija za interne kalkulacije 
 • Seštevalna funkcije za analogne signale 
 • Prihrani čas in stroške med montažo
 
Matematična funkcija za interne kalkulacije

npr. za tipične vrednosti za postrojenja za stisnjen zrak:

 • Stroški v € na proizveden m³ zraka 
 • kwh/m³ proizvedenega zraka 
 • poraba posameznih linij vključno s seštevkom

 

Seštevalna funkcija za analogne signale

npr. 0/4...20 mA, 0...10 V. V primeru senzorjev drugih proizvajalcev, ki za dejanski pretok v m3/h omogočajo samo signale 4…20 mA, je mogoče s pomočjo seštevalne funkcije generirati signal za skupno porabo v m3. 

DS 400 – grafični shranjevalnik

 

za vse pomembne parametre za stisnjen zrak.

 

Standardna oprema grafičnega shranjevalnika DS 400
 • USB vmesnik
 • 3.5" grafični zaslon na dotik 
 • Integrirana enota za napajanje senzorjev 
 • Izhod 4...20 mA za vse priključene aktivne senzorje 
 • Pulzni izhod (za skupno porabo) v primeru senzorjev za pretok 
 • 2 alarmna releja (breznapetostni preklopni kontakti, maks. 230 V, 3 A)

 

Opcije za programsko opremo
 • Integriran spletni strežnik 
 • Matematična funkcija za kalkulacije 
 • Seštevalna funkcija

 

Opcije za strojno opremo
 • Integriran shranjevalnik podatkov 
 • Vmesnik Ethernet / RS 485 
 • Izbirni dodatni vhodi za senzorje (digitalni ali analogni)

Če govorimo o obratovalnih stroških postrojenj za stisnjen zrak, potem dejansko govorimo o energetskih stroških, ker le-ti predstavljajo 70 do 80% vseh stroškov v postrojenju za proizvodnjo stisnjenega zraka. Odvisno od velikosti postrojenja to pomeni obratovalne stroške, ki jih je potrebno upoštevati. Tudi v manjših postrojenjih lahko znašajo med 10.000,00 in 20.000,00 EUR letno. To je znesek, ki ga je mogoče občutno zmanjšati – tudi v primeru dobro upravljanih in vzdrževanih postrojenj. Zagotovo to velja tudi za vaše postrojenje za stisnjen zrak! Kakšni so vaši dejanski stroški na proizveden m3 stisnjenega zraka? Koliko energije pridobite zaradi rekuperacije odpadne toplote? Kakšna je skupen izkoristek vašega postrojenja? Kako visoki so diferencialni tlaki posameznih filtrov? Kolikšna je vlažnost (točka rosišča pod tlakom)? Koliko stisnjenega zraka porabite? S pomočjo pametnega grafičnega shranjevalnika DS 500 mobile ter ustreznih senzorjev in merilnikov je mogoče enostavno odgovoriti na vsa ta vprašanja. Na primer s pomočjo dolgotrajnega 7-dnevnega merjenja, shranjevanja podatkov in ovrednotenja le-teh na osebnem računalniku.

 
Prednosti DS 500 mobile
 • Enostaven in pregleden prikaz: enostavno obratovanje preko 7˝ barvnega zaslona na dotik 
 • Vsestranski: mogoče je priklopiti do 12 opcijskih senzorjev/merilnikov vključno z napajanjem
 • Zanesljiv: vse izmerjene vrednosti shranjuje na spominski kartici, omogočeno je enostavno odčitavanje preko USB priključka
 • Pametna energetska analiza: dnevna/tedenska/mesečna analiza s pomočjo matematične funkcije za interne kalkulacija, npr. tipične ključne podatke postrojenja za stisnjen zrak.

 

Tipični ključni podatki postrojenja za stisnjen zrak:
 • stroški v € na proizveden m³ zraka 
 • kWh/m³ proizvedenega zraka 
 • pretok v posameznih linijah vključno s seštevkom

Cenovno ugoden mobilni grafični shranjevalnik - DS 400 mobile

 

z integriranim shranjevalnikom podatkov in možnostjo priključitve do 4 senzorjev, vključno z napajanjem vseh senzorjev.

 

Prednosti grafičnega shranjevalnika DS 400
 • Enostaven in pregleden prikaz: zelo enostavno obratovanje preko 3.5" barvnega zaslona na dotik 
 • Vsestranski: mogoče je priklopiti do 4 senzorje/merilnike, tudi senzorje/merilnike drugih proizvajalcev vključno z napajanjem
 • Zanesljiv: vse izmerjene vrednosti shranjuje na spominski kartici, omogočeno je enostavno odčitavanje preko USB priključka
 • Pametna energetska analiza: dnevna/tedenska/mesečna analiza s pomočjo matematične funkcije za interne kalkulacija, npr. tipične ključne podatke postrojenja za stisnjen zrak.

 

Opcije za programsko opremo
 • Integriran spletni strežnik 
 • Matematična funkcije za kalkulacije 
 • Seštevalna funkcija

 

Opcije za strojno opremo
 • Vmesnik Ethernet / RS 485 
 • Dodatni izbirni vhodi za senzorje (digitalne ali analogne)

DS 52 – Digitalni procesni merilnik

 

Ohišje primerno za stensko montažo za signale 0(4)...20 mA. Z digitalnim procesnim merilnikom DS 52 v lepo oblikovanem ohišju za stensko montažo nadležno iskanje in montaža v primerno plastično ohišje nista več potrebni. DS 52 je opremljen z dvema breznapetostnima alarmnima kontaktoma (preklopni kontakti), ki ju lahko obremenite v največ 230 VAC, 3 A. Omejitve alarmov je mogoče nastaviti s tipkami. 

Zaslon se napaja z 230 VAC in je opremljen z interno napajalno enoto, ki zagotavlja napetost 24 VDC/100 mA za senzor. Za prenos signala (0) 4…20 mA na nadrejene sisteme so na razpolago vijačne priključne sponke. 

 

Posebne značilnosti digitalnega procesnega merilnika DS 52
 • Integriran v lepo oblikovanem ohišju za stensko montažo 
 • Primeren za vse običajne senzorje s signalom 0(4)...20 mA 
 • Enostavno obratovanje 
 • 2 relejska izhoda (230 VAC, 3 A)

DS 51 – Digitalni vgradni merilnik

 

za signale 0 (4)...20 mA. Digitalni vgradni merilnik DS 51 je opremljen z dvema breznapetostnima alarmnima kontaktoma (preklopni kontakti), ki ju lahko obremenite v največ 230 VAC, 3 A. Omejitve alarmov je mogoče nastaviti s tipkami. 

Digitalni vgradni merilnik se napaja z napetostjo 230 VAC in je opremljen z interno napajalno enoto za napajalno napetost 24 VDC/100 mA za napajanje senzorja.

 

Posebne značilnosti digitalnega vgradnega merilnika DS 51
 • Primeren za vse običajne senzorje s signalom 0(4)...20 mA 
 • Enostavno obratovanje 
 • 2 relejska izhoda (230 VAC, 3 A)